Poland

Conferences, debates, seminars, workshops, film festivals, marathons, bicycle races, exhibitions, outdoor events and flash mobs were organised across the country. The main events of the Week included the National Youth Forum on 28th May in Warsaw, the EYW Youth Film Festival on 29th and 31st May, and an exhibition. To find out more, see the event page below.
Event website:   www.konferencje.frse.org.pl/etm2013

Events

Europejski Tydzień Młodzieży - wydarzenia regionalne

From 2013-05-26 07:00:00 to 2013-06-02 22:59:00

Europejski Tydzień Młodzieży - wydarzenia regionalne

W dniach 26 maja - 2 czerwca w całym kraju będą organizowane działania lokalne i regionalne mające na celu dialog młodzieży i władz lokalnych. Wśród nich znajdą się konferencje, debaty, seminaria, warsztaty, festiwale filmowe, maratony, rajdy rowerowe, wystawy, wydarzenia outdoorowe i flash moby. W atmosferze dialogu młodzi ludzie postarają się, aby ich głos został usłyszany w całej Polsce. Jak w poprzednich edycjach projekty regionalne prowadzone podczas ETM finansowane są w ramach programu „Młodzież w działaniu” .

Website : http://konferencje.frse.org.pl/etm2013

Email : etm@frse.org.pl


Europejski Tydzień Młodzieży

From 2013-05-26 07:00:00 to 2013-06-02 22:59:00

Europejski Tydzień Młodzieży

Koordynacją działań związanych z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ― Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”.

 

W 2013 r. ETM będzie się koncentrować na czterech istotnych dla młodych ludzi zagadnieniach:

 • Podnoszenie świadomości w zakresie obywatelstwa europejskiego;
 • Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym i publicznym;
 • Oddziaływanie i efekty programu „Młodzież w działaniu” w związku z 25-leciem europejskich programów młodzieżowych;
 • Promowanie aktywnego udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  w 2014 r.

 

Uczestnicy Europejskiego Tygodnia Młodzieży mają szansę wyrazić swoje poglądy na trzech poziomach: regionalnym (działania młodzieży w całym kraju ― debaty, warsztaty, seminaria), ogólnokrajowym (Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny”) i ogólnoeuropejskim (debata, festiwal „YO! Fest” oraz ceremonia rozdania nagród dla najlepszych projektów młodzieżowych oraz ich ambasadorów).

 

Na poziomie ogólnoeuropejskim odbędzie się spotkanie w Brukseli, gdzie planowana jest debata polityczna dla młodzieży, której gospodarzem będzie komisarz Androulla Vassiliou oraz ceremonia wręczenia nagród dla autorów wybitnych projektów realizowanych w ramach programów młodzieżowych i ich ambasadorów. Ponadto w ramach obchodów 25-lecia młodzieżowych programów europejskich planowana jest wystawa i festiwal „YO! Fest”, organizowane przez Europejskie Forum Młodzieży, w trakcie których będą prezentowane najlepsze projekty młodzieżowe z całej Europy. Dodatkowo poprzez kampanię „League of Young Voters” młodzież będzie zachęcana do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

Website : http://konferencje.frse.org.pl/etm2013

Email : etm@frse.org.pl

Phone : +48 22 46 31 000


Lepiej w tłoku - niż z boku

From 2013-05-26 07:00:00 to 2013-06-02 22:59:00

Lepiej w tłoku - niż z boku

Gdyby zapytać przeciętnego młodego Polaka o to, jakie przywileje wynikają z obywatelstwa Unii Europejskiej, wspomniałby pewnie o swobodzie przekraczania granic. Ale czy o pozostałych prawach wiedziałby równie dużo? A gdyby zapytać go o uczestnictwo w życiu społecznym? Tu też mógłby mieć problemy – według raportu Młodzi 2011 tylko 37 procent młodzieży należy do stowarzyszeń, organizacji lub klubów. Kłopotliwe byłoby też pytanie o udział w wyborach – np. do Parlamentu Europejskiego . Frekwencja wśród Polaków w 2009 r. ledwo przekroczyła 25 procent.

 

Właśnie o tych trzech sprawach – obywatelstwie UE, aktywności społecznej oraz udziale w przyszłorocznych wyborach do PE – będzie mowa w trakcie szóstej edycji Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM). To międzynarodowe przedsięwzięcie organizowane w całej Europie z inicjatywy Komisji Europejskiej ma być okazją do wyrażenia swoich poglądów, przedstawienia opinii i postulatów, a przede wszystkim do spotkania z osobami, które na co dzień decydują o polityce społecznej i młodzieżowej.

 

O tym jak  bardzo taka wymiana myśli jest potrzebna, świadczą wyniki badań RAY, przeprowadzonych wśród beneficjentów programu „Młodzież w działaniu”. 82,5 procent z nich uważa, że młodzi ludzie powinni mieć możliwość bezpośredniego kontaktu z politykami.

 

Uczestnicy ETM mają szansę wyrazić swoje poglądy na trzech poziomach: regionalnym (działania młodzieży w całym kraju – debaty, warsztaty, seminaria), ogólnokrajowym (Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny!”) i ogólnoeuropejskim (m.in. debata i festiwal „YO! Fest”). Koordynacją działań związanych z obchodami ETM w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”.

Website : http://konferencje.frse.org.pl/etm2013

Email : etm@frse.org.pl

Phone : +48 22 46 31 000


Europejski Tydzień Młodzieży z Eurodesk Polska

From 2013-05-26 07:00:00 to 2013-06-02 22:59:00

Europejski Tydzień Młodzieży z Eurodesk Polska

Europejski Tydzień Młodzieży zbliża się wielkimi krokami. Najważniejszy dzień imprezy w Polsce to wtorek – 28 maja, kiedy to w Pałacu Prymasowskim w Warszawie młodzież będzie dyskutować z politykami, urzędnikami i ekspertami. Tematem jednej z debat będzie aktywne obywatelstwo młodzieży. Dyskusja, w której weźmie udział koordynator  Eurodesk Polska, będzie dotyczyć roli informacji młodzieżowej w motywowaniu młodych do aktywności społecznej. Aby uczestniczyć w debacie należy wypełnić formularz rejestracyjny. Program wszystkich ETM-owych debat znajduje się na oficjalnej stronie Tygodnia.

 

Co poza debatą? Wspólnie z głównym organizatorem imprezy Narodową Agencją Programu „Młodzież w działaniu”  opracowaliśmy gazetkę  „Jestem aktywny” i ogłosiliśmy konkurs fotograficzny „Równanie na działanie”. Z kolei nauczyciele biorący udział w warsztatach prowadzenia lekcji filmowych, które odbędą się w "Kina ETM” otrzymają specjalnie stworzone na tę okazję scenariusze lekcyjne. Ich współautorami są  pracownicy Krajowego Biura Eurodesk Polska, którzy – być może – poprowadzą również filmowe warsztaty dla nauczycieli.

 

To  ciągle nie wszystko. Dwa tygodnie przez ETM-em na naszym fanpagu na Facebooku pojawiła się strona konkursowa projektu „Eurokatywacja”. Tematy majowych konkursów i zadań związane są z edukacją pozaformalną, aktywnością i – jakżeby inaczej – Europejskim Tygodniem Młodzieży.

 

Tak w skrócie wygląda zaangażowanie Eurodesk Polska w tegoroczny ETM. A byłbym zapomniał. O  imprezie informowaliśmy też w naszym newsletterze i na stronie -  www.eurodesk.pl

 

Wawrzyniec Pater

Koordynator Eurodesk Polska

Website : http://konferencje.frse.org.pl/etm2013

Email : etm@frse.org.pl

Phone : +48 22 46 31 000


Pozwólcie nam działać w Strzelnie!

From 2013-05-26 13:30:00 to 2013-06-02 13:00:00

Pozwólcie nam działać w Strzelnie!

Program:


26.05.2013r. godz. 13.00 - Piknik na terenie Gimnazjum.
27.05.2013r. godz. 10.00 - Parada (przemarsz przez miasto), debata z przedstawicielami
władz oraz zawody sportowe.
28.05.2013r. godz. 10.00 - Panele dyskusyjne (program „Młodzież w działaniu”,
Społeczeństwo obywatelskie, Problemy lokalne)
31.05.2013r. godz. 10.00 - „Burza w szklance wody”, czyli co możemy wzajemnie
dla siebie zrobić.
02.06.2013r. godz. 13.00 - Zamknięcie Europejskiego Tygodnia Młodzieży
oraz podsumowanie debat.


Debaty odbędą się w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Dałkowskiego przy ul. Gimnazjalnej 17 w Strzelnie.

Strzelno

Website : http://foundationprometheus.org/index.php?page=eur

Facebook : https://www.facebook.com/PrometheusFoundation


Europejski Tydzień Młodzieży z Sempre a Frente

From 2013-05-26 15:04:00 to 2013-05-29 23:59:00

Europejski Tydzień Młodzieży z Sempre a Frente

Harmonogram

 

26 maja
- koncert mlodzieżowy (promujący ETM) i konkurs wiedzy europejskiej


27 maja
- otwarte spotkanie w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży (warsztaty, dyskusje), tematyka: Program Młodzież w działaniu
- Street-art: graffiti w przestrzeni miejskiej: www.facebook.com/events/509772922404574


28 maja
-
otwarte spotkanie w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży (warsztaty, dyskusje), tematyka: Wybory do Parlamentu Europejskiego


29 maja
-
otwarte spotkanie w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży (warsztaty, dyskusje), tematyka: Ja - obywatel Europy
- Piknik na błoniach Zamku Lubelskiego w godz. 10.00 – 13.00

 • spotkanie z ekspertami (prawa ucznia, prawa młodzieży, Eurodesk, Parlament Europejski, studia zagranicą, władze samorządowe)
 • debaty i dyskusje połączone z warsztatami z improwizacji teatralnej, zumba, cyrkowe

Lublin

Website : http://www.sempre.org.pl/pliki/File/mlodziez%20w%2

Facebook : https://www.facebook.com/events/509772922404574/


Europejski Tydzień Młodzieży - bo młodym obywatelom zależy!

From 2013-05-27 10:00:00 to 2013-06-02 17:00:00

Europejski Tydzień Młodzieży - bo młodym obywatelom zależy!

Cel projektu:

 • promocja aktywności obywatelskiej młodzieży,
 • rozwój poczucia solidarności i tolerancji wśród młodzieży,
 • promocja współpracy europejskiej w zakresie problematyki i działań młodzieżowych,
 • poprawa jakości systemów wspierających działania młodzieżowe.

Przebieg działań:

Projekt „Europejski Tydzień Młodzieży - bo młodym obywatelom zależy!” stanowi część obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2013. Wezmą w nim udział młodzi ludzie z województwa świętokrzyskiego wraz z towarzyszącymi im politykami, decydentami i ekspertami. Główne działania ETM zorganizujemy w Jędrzejowie i Kielcach.

 

W Jędrzejowie zrealizujemy sesję plenarną, w ramach której odbędzie się konkurs wiedzy o Unii Europejskiej, miniwykłady oraz dyskusje w grupach roboczych. Każda grupa będzie dyskutowała na temat jednego z trzech zagadnień: jak zachęcić młodych ludzi do udziału w wyborach; korzyści z przynależenia do zjednoczonej Europy; jak sprawić, aby młodzież była aktywna w życiu publicznym.

 

Kolejnym punktem będzie podsumowanie wniosków z debat na forum oraz dyskusja, w której - oprócz młodzieży - wezmą udział politycy i eksperci. Wydarzeniem outdoorowym będzie multimedialna wystawa zdjęć z poprzednich projektów realizowanych w ramach programu „Młodzież w działaniu”, zorganizowana w największej galerii handlowej w regionie. Młodzież przeprowadzi także sondę wśród mieszkańców województwa na temat ich udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

 

Kolejnym wydarzeniem będzie audycja radiowa na temat projektu. Powstanie również film prezentujący pracę młodzieży oraz informacje na temat ETM i programu „Młodzież w działaniu”.

 

Wybrane działania:

 • 27 maja - Sesja plenarna, debata, konkurs wiedzy o UE, praca w grupach
 • 29 maja - sondaż w Galerii Echo na temat wiedzy o UE
 • 2 czerwca - prezentacja dotychczasowych projektów Stowarzyszenia w Galerii Echo

ul. Przypkowskiego 49, Kielce, Świętokrzyskie - Poland

Website : www.epi.org.pl/page.php?m=projekty&p=2013/e

Email : biuro@epi.org.pl

Phone : +48 41 310 70 90

Facebook : https://www.facebook.com/etm2013/info


Europejski Tydzień Młodzieży - wyjdź, zobacz, zmień!

From 2013-05-27 11:00:00 to 2013-05-29 23:00:00

Europejski Tydzień Młodzieży - wyjdź, zobacz, zmień!

Zapraszamy Was do udziału w tym przedsięwzięciu i wspólnego pokazania młodzieżowej i naszej harcerskiej energii, która może przenosić góry!

W programie:

- warsztaty dla aktywnych, happeningi

- symulacja obrad PE z udziałem Europosłanki Danuty Jazłowieckiej

- debata z przedstawicielami władz i instytucji odpowiedzialnych za wsparcie młodzieży na temat roli, potrzeb i potencjału młodych ludzi w regionie

- otwarta dla mieszkańców Prudnika masa krytyczna na rolkach, zakończona wspólną zabawą w skate parku i koncertem

- i inne niespodzianki:)

Impreza odbędzie się w dniach 27-29 maja w Prudniku. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny.


Zapewniamy:

- 2 noclegi

- pełne wyżywienie

- wyprawkę (koszulka i inne materiały)

- ciekawy program

Pródnik, Opolskie - Poland

Website : www.opolska.zhp.pl/index.php/europejski-tyd

Email : etm@opolska.zhp.pl

Phone : +48 77 453 67 09


Europejski Tydzień Młodzieży we Wrocławiu

From 2013-05-27 15:00:00 to 2013-06-01 23:59:00

Europejski Tydzień Młodzieży we Wrocławiu

"Europejski Tydzień Młodzieży - Zaangażuj się!" odbędzie się w dniach 27 maja - 1 czerwca

 

Harmonogram

27 maja - warsztaty, 15.00-19.00
28 maja - warsztaty, 15.00-19.00
29 maja - gra miejska, godziny popołudniowe
31 maja - warsztaty, przygotowanie do debaty
1 czerwca - debata z wrocławskimi politykami, wśród zaproszonych gości będzie również ekspert British Council ds. polityki młodzieżowej

 

 

Website : www.tdm2000.pl

Facebook : www.facebook.com/Tdm2000Polska


Pomorskie Targi Aktywności Młodzieży

From 2013-05-28 09:00:00 to 2013-05-28 15:00:00

Pomorskie Targi Aktywności Młodzieży

Należące do sieci Eurodesk Polska Stowarzyszenie Morena zaprasza na Pomorskie Targi Młodzieżowej Aktywności

 

Przyjdź do centrum wystawienniczego Amber Expo. Znajdziesz tam stoiska różnych organizacji - sportowych, kulturalnych, organizacji pozarządowych, które przedstawią Ci swoją ofertę, podzielą się doświadczeniem.Wysłuchaj konferencji, prezentacji podróżników, weź udział w panelach dyskusyjnych, dowiedz się jak tanio podróżować, pracować za granicą, czy wziąć udział w zagranicznym wolontariacie!A może chcesz napisać wniosek o dotację z UE na swoje działania?To wszystko znajdziesz w jednym miejscu!Do dyspozycji odwiedzających będą konsultanci sieci informacji europejskich.
 

Gdańsk

Facebook : https://www.facebook.com/events/567858793236690/


Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny”

From 2013-05-28 09:00:00 to 2013-05-28 15:00:00

Ogólnopolskie Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny”

Wydarzenie zostanie zorganizowane w duchu dialogu usystematyzowanego, umożliwiając ponad 200 młodym ludziom dyskusję z przedstawicielami władz krajowych, świata nauki, pracodawcami oraz innymi zainteresowanymi polityką młodzieżową osobami. Młodzież będzie miała szansę wyrazić swoje zdanie i skonfrontować je z opiniami ludzi mających wpływ na kształtowanie jej przyszłości. Rezultatem Forum będą rekomendacje powstałe z wniosków debat młodzieżowych i dyskusji, które mają posłużyć właściwemu kierunkowi rozwoju polityki młodzieżowej.

 

Forum będzie się składać z dwóch części :

 • debat młodzieżowych 
 • dyskusji publicystycznej z przedstawicielami władz i świata nauki

Website : http://konferencje.frse.org.pl/etm2013

Email : etm@frse.org.pl


ETM-owe Kino Młodzieżowe

From 2013-05-29 07:00:00 to 2013-06-02 22:59:00

ETM-owe Kino Młodzieżowe

W dniach 29 oraz 31 maja będą się odbywać pokazy filmów fabularnych nawiązujące, niekiedy w przewrotny sposób, do tematów aktywnych postaw obywatelskich. Festiwal będzie się składał z dwóch części.

 

Część pierwsza zostanie skierowana do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą mogli obejrzeć wybrany repertuar. Do wybranych filmów zostaną opracowane scenariusze warsztatów dla nauczycieli, które będą mogły zostać wykorzystane podczas zajęć szkolnych.

 

Druga część festiwalu adresowana jest do starszej młodzieży, która podczas pokazów filmów alternatywnych będzie mogła zapoznać się z różnymi wizjami działań obywatelskich.

 

Wiecej o ETM-owym Kinie Młodzieżowym można przeczytać tu: http://konferencje.frse.org.pl/etm2013

Website : http://konferencje.frse.org.pl/etm2013

Email : etm@frse.org.pl

Phone : +48 22 46 31 000


Comments are closed.